Generalforsamling 2018

Vi siger en stor tak til vores sponsorer:

Generalforsamling 2018

 

Indkaldelse til ordinær

GENERALFORSAMLING I UGGERHALNE SPORTSRIDEKLUB

Tirsdag den 30. januar 2018 kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes i rytterstuen i USR,

Grindstedvej 54, Uggerhalne, 9310 Vodskov

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra udvalg:
 1. Stævneudvalg
 2. Forældreudvalg
 3. Aktivitets-/kursusudvalg
 4. Juniorudvalg
 1. Kassererens beretning
 2. Budget 2018
 3. Valg til bestyrelsen, senior: Følgende er på valg : Anette Nyborg, villig til genvalg. Jonna Brix Jensen, Pernille Bondesen, suppleant Mette Sloth, villig til genvalg. Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at stille kandidater.
 4. Valg til bestyrelsen, junior: Følgende er på valg: Caroline Bondesen, Lærke Bergholdt. Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at stille kandidater.
 5. Nye udvalg: Materialeudvalg, Sponsorudvalg
 6. Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest 15. december 2017, ifølge vedtægterne.
 7. Valg af revisorer: Ester Holland og Preben Eriksen er på valg.
 8. Eventuelt

 

Alle er velkommen til at deltage i generalforsamlingen, stemmeret har medlemmer af USR der ikke har restancer fra 2017.

 

Bestyrelsen
, 15. november 2017

 

Uggerhalne Sportsrideklub, Grindstedvej 54, Uggerhalne, 9310 Vodskov

Copyright @ 2016