Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019


Indkaldelse til ordinær

GENERALFORSAMLING I UGGERHALNE SPORTSRIDEKLUB

Den 26. februar 2019 kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes i rytterstuen i USR,

Grindstedvej 54, Uggerhalne, 9310 Vodskov


Dagsorden:


 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra udvalg:
  1. Stævneudvalg
  2. Forældreudvalg
  3. Aktivitets-/kursusudvalg
  4. Juniorudvalg
 4. Kassererens beretning
 5. Budget 2019
 6. Valg af formand. Lise Knudsen er på valg.
 7. Valg til bestyrelsen, senior: Følgende er på valg:  Heidi Gelardi Eriksen og Kristine Bak Larsen, begge er villige til genvalg, suppleant Mette Sloth, villig til genvalg.
  Bestyresen opfordrer medlemmer til at stille kandidater.
 8. Valg til bestyrelsen, junior: Følgende er på valg: Laura Jensen er på valg og modtager gerne genvalg. Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at stille kandidater.
 9. Andre udvalg: Materialeudvalg, Sponsorudvalg
 10. Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest 15. december 2018, ifølge vedtægterne.
  > Se forslag til vedtægtsændringer fremstillet af bestyrelsen pr. 13. december 2018
 11. Valg af revisorer: Ester Holland og Preben Eriksen er på valg, begge er villige til genvalg.
 12. Eventuelt


Alle er velkommen til at deltage i generalforsamlingen, specielt vil vi opfordre forældre til juniorer til at møde op. Stemmeret har medlemmer af USR der ikke har restancer fra 2018.


Forud for generalforsamlingen serveres et måltid mad kl 18.00, tilmelding via Klubmodul senest den 20. februar 2019.

Bestyrelsen, 15. november 2018.


Vi siger en stor tak til vores sponsorer:

Uggerhalne Sportsrideklub, Grindstedvej 54, Uggerhalne, 9310 Vodskov

Copyright @ 2016