Halvpart

Halvpart og delpart


I Uggerhalne Sportsrideklub har vi pt. 4 elevheste der tilbydes som halv- el. delparter. Vi tilbyder elevhestene i halvparter både for at give hesten en fast rytter/passer samt at give nogle af vore ryttere mulighed for at snuse til, hvad det vil sige at have ansvaret for en hest og på den måde lære mere om heste og ridning. At have halvpart er en god forberedelse til engang at få sin egen hest.

 

Halvpart

Ved halvpart har du hesten til rådighed fredag, lørdag og søndag, hvoraf en af dagene fungerer som fridag eller skridte/hyggedag. Desuden har du rådighed over hesten i din undervisningstime samt ved alle skoleferier, det vil sige jul, påske, pinse osv.


I sommerferien har du hesten til rådighed i de 6 uger rideskolen holder ferie, og der er her mulighed for evt. at tage hesten med på sommerlejr og lign. Derudover er det muligt at tage hesten med til stævne i andre klubber.


For priserne se da under fanen priser. I prisen er inkluderet leje af hesten og aktivitetskort. Opstaldning, smed, dyrlæge mm. betales af Uggerhalne Sportsrideklub.

 

Delpart

Ved delpart har du hesten til rådighed enten lørdag eller søndag. Desuden har du rådighed over hesten i din undervisningstime. I alle skoleferier, det vil sige jul, påske, pinse osv. har du rådighed over hesten ca. halvdelen af dagene, såfremt det kan tilpasses med en evt. anden delpart i hesten. I sommerferien har du hesten til rådighed i ca. 3 uger. Der er mulighed for evt. at tage hesten med på sommerlejr og lign. eller stævner i andre klubber, såfremt det kan tilpasses den anden delpart.


For priserne se da under fanen priser. I prisen er inkluderet leje af hesten og aktivitetskort. Opstaldning, smed, dyrlæge mm. betales af Uggerhalne Sportsrideklub

 


Regler

 

Skovture


Halvparts- og delpartsryttere må kun ride i skoven efter aftale med og godkendelse af bestyrelsen.


Halvpartryttere under 18 år kan få lov til at ride i skoven, når de efter en vis periode med halv- el. delpart har lært hesten godt at kende, og selv har fået de ridefærdigheder, der kræves for at kunne ride sikkert. Ridning i skoven skal altid ske ifølge med en rytter over 18 år.


Springning

Når man har halv-/delpart må man modtage springundervisning som 2. undervisningstime. Det er ikke tilladt for halv-/delparter at springe fx i weekenden eller ferier, uden at der er en frabBestyrelsen eller en underviser til stede, heller ikke selvom man modtager undervisning.

 

Undervisning

Det er et kra,v at man deltager i mindst én ugentlig undervisningstime, førend man kan have halv-/delpart. Det er ikke tilladt at modtage undervisning af andre end de undervisere, klubben stiller til rådighed.


Stævner

Man kan tage hesten med til stævner i andre klubber efter aftale med den halvpartsansvarlige.

Udgifter til dette betaler rytteren selv.

 

Udstyr

Hestene har deres egne sadler, hovedtøjer, grimer, og strigler. Har rytteren lyst til at anskaffe sig sit eget udstyr/ekstraudstyr til hesten er dette i orden. Det er halvpartrytterens ansvar at vedligeholde udstyret til sin egen hest, dvs. at pudse det med jævne mellemrum og vaske sadelunderlag.

 

Det anses som halvpartsrytterens egen interesse, at hans/hendes hest fremstår velsoigneret.

 

Krav til rytteren

Rytteren skal være i stand til selv at ride og passe hesten, dvs. få hesten ind fra marken, strigle, sadle op og af, og forstå at tage hensyn til hesten. Vil man gerne have halvpart og derfor ønsker at lære mere om, hvordan man passer en hest, kan det anbefales at følge undervisningen i ryttermærker, når dette tilbydes i klubben.

 

Halvpartmøder

Ind imellem afholdes halvpartmøder, hvor halvpartsryttere samt evt. forældre mødes til en snak om hvordan det går, hvad der er godt og skidt osv. Derudover besvares alle spørgsmål i det daglige af den halvpartsansvarlige, som ligeledes skal kontaktes ved til- og framelding af halvparter samt ved generelle spørgsmål og opskrivning på venteliste.

 

Vi siger en stor tak til vores sponsorer:

Uggerhalne Sportsrideklub, Grindstedvej 54, Uggerhalne, 9310 Vodskov

Copyright @ 2016