Ordensregler

ORDENSREGLER/LEVEREGLER FOR UGGERHALNE SPORTSRIDEKLUB/HELGSTRAND AKADEMI

   

Værdier:

USR en klub under Dansk Rideforbund. USR er underlagt Folkeoplysningsloven. Rideklubbens formål er at fremme ridesporten.

I USR er der plads til alle. Både bredden og eliten, og både børn, unge og ældre. USR vægter dyrevelfærd, engagement, kammeratskab og hjælpsomhed højt. Vi tager hensyn til hinanden, den erfarne hjælper den mindre erfarne, den store hjælper den lille. Omgangstonen er positiv, anerkendende og venlig.


Under ridning:

Alle, der rider på centeret, skal være medlem af Uggerhalne Sportsrideklub og betale kontingent. Alle, der omgås heste på centeret, skal overholde klubbens regler, hestevelfærd og rideetik i øvrigt.


Sikkerhed:

Alle rider med godkendt ridehjelm.

Alle under 18 år bærer sikkerhedsvest under springning. Der henvises i øvrigt til Dansk Rideforbunds sikkerhedsregler.


Facilitetskort:

Alle, der har heste opstaldet på centeret, betaler staldleje til Helgstrand Akademi, hvori er inkluderet facilitetskort.

Udefrakommende ekvipager, der modtager undervisning i USR, betaler facilitetskort, der er inkluderet i undervisningsprisen. Hvis man modtager ugentlig undervisning og ønsker at benytte faciliteterne uden for undervisningen, kan der tilkøbes facilitetskort. (Har man et sådant facilitetskort, er facilitetskort for undervisningen inkluderet). For priser henvises til hjemmeside/klubmodul.


Undervisere:

Underviser i USR er enten berider ansat ved Helgstrand (primært eneundervisning) eller underviser udpeget af USR’s bestyrelsen (primært holdundervisning).

Det er underviserens pligt ved undervisningslektionen at sikre, at der afregnes for undervisningen til klubben, og for udefrakommende ekvipager desuden for facilitetskort.

Ved holdundervisning opkræver klubben betalingen forud månedlig for undervisning og for udefrakommende ekvipager desuden facilitetskort.

 

Åbningstider:

Ridecenteret kan benyttes hverdage fra kl 7.00 - 22.00, lørdag og søndag fra kl 7.00-19.00.

Ved arrangementer skal fortæring, der nydes på centeret, købes af klubben. Benyt de opstillede affaldsspande til affald, og ryd op efter dig.

Rygning er ikke tilladt på Helgstrand Akademi.

Hunde er ikke tilladt i køkken og cafeteria/rytterstue under arrangementer. Hunde skal føres i snor på resten af området.

Medlemmer skal udvise ro og orden, når de færdes på centerets område. Der må ikke løbes/råbes/leges omkring hestene.

Medlemmer er forpligtigede til at efterleve de anvisninger, som daglig leder og bestyrelsen giver. Klager over medlemmer og daglig ledelse fremsendes til bestyrelsen.

Ved overtrædelse af klubbens vedtægter, ordensregler eller anden uetisk eller usportslig optræden kan klubben give et medlem karantæne fra området (se §10 i vedtægter på hjemmesiden.)


Heste/opstaldning:

Heste er opstaldet for egen regning og risiko. Bestyrelsen kan ikke gøres ansvarlig for skader og lignende, som måtte opstå i forbindelse med ophold på centeret.


I stalden:

Kun heste, der er opstaldet hos Helgstrand, har adgang til stalden.

Hovene renses, når hesten forlader boksen.

Staldgangen fejes efter brug.

Udstyr kan ikke opbevares på staldgangen.

Dækkener må ikke ligge på staldgangen. Der må kun hænge ét dækken på boksdøren.

Hestene fodres 3x i døgnet med kraftfoder og 2x med wraphø. Der strøs halm i boksene hver morgen og soigneres i spåneboksene.

Hestens pas skal opbevares i boks i opsadlingen. Overtrædelse kan straffes med bøde.


Lyset skal være slukket i stalden efter kl 22 på hverdage og kl 19 i weekenden.


I opsadlingen:

Pladsen rengøres umiddelbart efter brug. Ligeledes rengøres vandspiltov og solarie efter anvendelse.

Udstyr kan ikke opbevares i opsadlingen. Udstyr opbevares i sadelrummet i aflåste skabe. Foder opbevares i lukkede beholdere i foderrum.


I ridehallen

Hal 1: benyttes primært til ridefysioterapi, holdridning og egenridning for pony-ekvipager (elevheste).

Hal 2: benyttes primært til Helgstrand Akademi, eneundervisning og egenridning for heste-ekvipager.

Undervisningslektioner skal respekteres. Der er ophængt plan for anvendelse ved indgang til ridehallerne. Ved holdundervisning afgør underviser, om der kan være yderligere ryttere i hallen.

Longering i hallen er kun tilladt efter aftale med daglig leder.

Tag hensyn til ekvipager i hallen, når du trækker ind. Sid op og af hesten, hvor du generer mindst.

Skridt aldrig på hovslaget, hvis der er andre, der rider her i hurtigere gangart.

Når to ryttere rider mod hinanden, rider man venstre side mod venstre side. Rider man på venstre volte, bliver man på hovslaget ved møde med anden ekvipage, medens  ekvipager, der rider på højre volte, rider indenfor.

Ingen løse heste i ridehallen.

Hestepærer og andet affald fjernes umiddelbart efter benyttelse af hallen.

Hovene renses, når ekvipagen forlader hallen.

Når hallerne, og ridecenteret i øvrigt, er optaget til klubbens eller Helgstrands arrangementer, vil dette af bestyrelsen eller daglig leder være angivet ved opslag i rimelig tid. Dette skal respekteres af øvrige medlemmer.

Vedligeholdelse af hallerne skal respekteres af ekvipager.

Underviser er bestemmende for adfærden i undervisningslektionerne, under ansvar overfor klubbens regler, hestevelfærd og rideetik i øvrigt. Underviser er ansvarlig for, at ekvipager rydder op.


Udendørs :

Ingen ridning eller ophold på græsarealerne udenfor foldene.

Longering er kun tilladt på de udendørs baner efter aftale med daglig leder.

Umiddelbar opsamling af hestepærer og andet affald efter benyttelse.

De anviste dressurbaner benyttes, flere baner er lukkede for daglig brug.

Springbanen efterlades opryddet (ingen bomme på jorden eller væltede spring) og selvfølgelig rengjort.


Ridning i skoven


Se DRF's vejledning for ridning i naturen


Medicin:

Det er ulovligt at opbevare receptpligtig medicin på akademiet, hvis ikke dette er ordineret af fagperson. Rester af medicin bortskaffes på forsvarlig vis. Ved tvivl kontakt dyrlægen.

Hvis disse regler overtrædes, gøres hestens ejer/ ejer af staldskabet ansvarlig. Overtrædelse kan straffes med bøde.


Uggerhalne Sportsrideklub, januar 2019


Bestyrelsen: Lise Knudsen 21246489

Staldansvarlig: Alba Lopez

Daglig leder: Søren Vallentin: 22213861

 


Vi siger en stor tak til vores sponsorer:

Uggerhalne Sportsrideklub, Grindstedvej 54, Uggerhalne, 9310 Vodskov

Copyright @ 2016