Ordensregler

ORDENSREGLER/LEVEREGLER FOR UGGERHALNE SPORTSRIDEKLUB

USR en klub under Dansk Rideforbund. USR er underlagt Folkeoplysningsloven. Rideklubbens formål er at fremme ridesporten.

 

I USR er der plads til alle, bredden og eliten. Der er plads til både børn, unge og ældre. USR vægter dyrevelfærd, engagement, kammeratskab og hjælpsomhed højt. Vi tager hensyn til hinanden, den erfarne hjælper den mindre erfarne og den store hjælper den lille. Omgangstonen er positiv, anderkendende og venlig.

 

Alle, der rider på centeret, skal være medlem af Uggerhalne Sportsrideklub og betale kontingent.

 

Alle rider med godkendt ridehjelm. Alle under 18 år bærer sikkerhedsvest under springning. 
Der henvises i øvrigt til Dansk Rideforbunds sikkerhedsregler.


 

Alle der har heste opstaldet på centeret, betaler staldleje til Helgstrand, hvori er inkluderet facilitetskort.

Udefrakommende ekvipager, der modtager undervisning i USR, betaler facilitetskort (pt. 50 kr./gang). Disse ekvipager kan, hvis de modtager ugentlig undervisning, benytte faciliteterne udenfor undervisningen, såfremt der tilkøbes facilitetskort (pt. 1000 kr./måned for senior og 600 kr./måned for junior). I disse tilfælde er de 50 kr., der betales ved undervisning inkluderet.


 

Undervisere i USR er enten beridere ansat ved Helgstrand (primært eneundervisning) eller undervisere udpeget af USR's bestyrelsen (primært holdundervisning).

 

Det er underviserens pligt ved undervisningslektionen, at der afregnes for undervisningen til klubben og - for udefrakommende ekvipager - desuden facilitetskort.

 

Ved holdundervisning opkræver klubben betaling forud månedligt for undervisning og for udefrakommende ekvipager desuden facilitetskort. 


 

Ridecenteret kan benyttes hverdage fra kl 7.00 - 22.00, lørdag og søndag fra kl 7.00-19.00.


 

Ved arrangementer skal fortæring, der nydes på centeret, købes af klubben.

 

Klager over medlemmer, udlejer eller daglig leder fremsendes til bestyrelsen.

 

Medlemmer skal udvise ro og orden, når de færdes på centerets område. Medlemmer er forpligtigede til at efterleve de anvisninger, som daglig leder og bestyrelsen giver.

 

Heste er opstaldet for egen regning og risiko. Bestyrelsen kan ikke gøres ansvarlig for skader og lignende som måtte opstå i forbindelse med ophold på centeret.

 

 

I stalden:

 

Kun heste der er opstaldet hos Helgstrand har adgang til stalden.

 

Hovene renses når hesten forlader boksen.

 

Staldgangen fejes efter brug.

 

Udstyr kan ikke opbevares på staldgangen.

 

Lyset skal være slukket i stalden efter kl 22 på hverdage og kl 19 i weekenden.

 

 

I opsadlingen:

 

Pladsen rengøres umiddelbart efter brug.

 

Udstyr kan ikke opbevares i opsadlingen. Udstyr opbevares i sadelrummet i aflåste skabe. Foder opbevares i lukkede beholdere i foderrum.

 

Lyset skal være slukket efter kl 22 på hverdage og kl 19 i weekenden.

 

I ridehallen:

 

Hal 1: benyttes primært til ridefysioterapi, holdridning og egenridning for ponyekvipager (elevheste).

 

Hal 2: benyttes primært til Helgstrand Akademi, eneundervisning og egenridning for hesteekvipager.

 

Undervisningslektioner skal respekteres. Der er ophængt plan for anvendelse ved indgang til ridehallerne. Ved holdundervisning afgør underviser, hvis man ønsker plads i hallen, om dette er muligt.

 

Longering i hallen kun tilladt efter aftale med daglig leder.

 

Tag hensyn til ekvipager i hallen når du trækker ind. Sid op og af hesten, hvor du generer mindst.

 

Skridt aldrig på hovslaget, hvis der er andre, der rider her i hurtigere gangart.

 

Når to ryttere rider mod hinanden, rider man venstre side mod venstre side. Rider man på venstre volte bliver man på hovslaget ved møde med anden ekvipage, mens ekvipager, der rider på højre volte, rider indenfor.

 

Ingen løse heste i ridehallen.

 

Klatter og andet affald fjernes umiddelbart efter benyttelse af hallen.

 

Hovene renses, når ekvipagen forlader hallen.

 

Når hallerne, og ridecenteret i øvrigt, er optaget til klubbens eller Helgstrands arrangementer vil dette af bestyrelsen eller daglig leder være angivet ved opslag i rimelig tid. Dette skal respekteres af øvrige medlemmer. 
Vedligeholdelse af hallerne skal respekteres af ekvipager.

 


Underviser er bestemmende for adfærden i undervisningslektionerne, under ansvar overfor klubbens regler, hestevelfærd og rideetik i øvrigt.

 

Lyset skal være slukket efter kl 22 på hverdage og kl 19 i weekenden.

 

 

Udendørs :

Ingen ridning eller ophold på græsarealerne udenfor foldene.

 

Ingen longering på de udendørs baner uden aftale med daglig leder.

 

Umiddelbar opsamling af klatter og andet affald efter benyttelse.

 

De anviste dressur baner benyttes, flere baner er lukkede for daglig brug.

 

Springbanen efterlades opryddet (ingen bomme på jorden, eller væltede spring) og selvfølgelig rengjort.

 

 

Ridning i skoven

 

Se DRF's vejledning for ridning i naturen

 

Uggerhalne Sportsrideklub, oktober 2017

 

 

Bestyrelsen: Lise Knudsen 21246489

Staldansvarlig: Alba Maria Fernandez Lopez

Daglig leder: Søren Vallentin: 22213861

 

Vi siger en stor tak til vores sponsorer:

Uggerhalne Sportsrideklub, Grindstedvej 54, Uggerhalne, 9310 Vodskov

Copyright @ 2016