Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020


Indkaldelse til ordinær

GENERALFORSAMLING I UGGERHALNE SPORTSRIDEKLUB

den 25. februar 2020 kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes i rytterstuen i USR,

Grindstedvej 54, Uggerhalne, 9310 Vodskov


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra udvalg:
  1. Stævneudvalg
  2. Forældreudvalg
  3. Aktivitets-/kursusudvalg
  4. Juniorudvalg
 4. Kassererens beretning
 5. Budget 2020
 6. Valg til bestyrelsen, senior: Følgende er på valg : Anette Nyborg, Tina Kristensen, Caroline Breck alle er villige til genvalg, suppleant Mette Sloth er villig til genvalg.
 7. Valg til bestyrelsen, junior: Følgende er på valg: Emma Kjærgård er på valg, modtager ikke genvalg. Laura Jensen er ikke på valg men ønsker at udtræde af bestyrelsen. Ingeborg Jensen er suppleant og genopstiller. Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at stille kandidater.
 8. Andre udvalg: Materialeudvalg, Sponsorudvalg
 9. Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest 15. december 2019 ifølge vedtægterne.
 10. Forslag fra bestyrelsen: vedtægtsændringer i forbindelse med certificeringen: Organisation. Forslag til ændring kan ses her.
 11. Valg af revisorer: Betina C.M. Nielsen og Tommy Breck er på valg, begge er villige til genvalg.
 12. Eventuelt


Alle er velkommen til at deltage i generalforsamlingen, specielt vil vi opfordre forældre til juniorer til at møde op.


Stemmeret har medlemmer af USR der ikke har restancer fra 2019.


Bestyrelsen for Uggerhalne Sportsrideklub, 20. november 2019    


Vi siger en stor tak til vores sponsorer

Uggerhalne Sportsrideklub, Grindstedvej 54, Uggerhalne, 9310 Vodskov

Copyright @ 2016