Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021


Indkaldelse til ordinær

GENERALFORSAMLING I UGGERHALNE SPORTSRIDEKLUB

den 16. februar 2021 kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes i rytterstuen i USR,

Grindstedvej 54, Uggerhalne, 9310 Vodskov


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra udvalg:
  1. Stævneudvalg
  2. Forældreudvalg
  3. Aktivitets-/kursusudvalg
  4. Juniorudvalg
 4. Kassererens beretning
 5. Budget 2021
 6. Valg til bestyrelsen, formand Lise Knudsen er på valg.
 7. Valg til bestyrelsen, senior: Følgende er på valg: Heidi Gelardi Eriksen, Kristine Bak Larsen og Mette Sloth, heraf en plads for 1 år.
  Suppleant Kathrine Lunddal Jensen er på valg.
  Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at stille kandidater.
 8. Valg til bestyrelsen, junior: Følgende er på valg: Luna Byvald Eriksen, suppleant Sarah Mallet og Katrine Breck. Ingeborg Jensen er ikke på valg.
  Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at stille kandidater.
 9. Andre udvalg: Materialeudvalg, Sponsorudvalg
 10. Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest 15. december 2020 ifølge vedtægterne.
 11. Valg af revisorer: Betina C.M. Nielsen og Tommy Breck er på valg.
 12. Eventuelt


Alle er velkommen til at deltage i generalforsamlingen, specielt vil vi opfordre forældre til juniorer til at møde op.


Stemmeret har medlemmer af USR der ikke har restancer fra 2020.


Bestyrelsen for Uggerhalne Sportsrideklub, 15. november 2020   


Vi siger en stor tak til vores sponsorer

Uggerhalne Sportsrideklub, Grindstedvej 54, Uggerhalne, 9310 Vodskov

Copyright @ 2021