Undervisnings- opstart i USRs elevskole

UNDERVISNINGS OPSTART I USRs ELEVSKOLE

Opdateret d. 22. April 2020 - denne meddelelse er også sendt ud på mail


Kære rytter i elevskolen samt evt. forældre
Vi er rigtig glade for at kunne skrive til jer, at vi fra næste uge igen kan tilbyde rideundervisning i USR.


Med de seneste udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen, DIF og DGI åbnes der nu op for at vi kan begynde med udendørs holdundervisning, naturligvis under lidt andre forudsætninger end normalt.


Vi vil derfor bede jer læse nedenstående retningslinjer igennem, og tage stilling til, om I/jeres barn ønsker at modtage undervisning under disse.


Retningslinjer for opstart af udendørs elevundervisning pr. 27. april 2020:


  • Mødested: udenfor Højgården Dyrlægeklinik for enden af staldbygningerne - der er INGEN adgang i stalden, opsadlingen eller rytterstuen. Vent på at blive mødt af jeres underviser eller en hjælper ved mødestedet.


  • Maks. 1 forælder / ledsager pr. barn (rytter)


  • Mødetid: max. 10 min. før timens start. Hesten står klar og er opsadlet udenfor. Gå IKKE ind i stalden.


  • Tøjlerne sprittes af mellem hver rytter.


  • Afbud: skal meldes til underviseren senest kl. 12.00 på dagen, af hensyn til klargøring af hestene.


  • Hvis et barn behøver en til at trække hesten, skal forælder gøre dette.


  • Forældre skal også så vidt muligt hjælpe barnet med at stå på/af hesten.


Desuden skal de almindelige retningslinjer fra sundhedsmyndighederne overholdes, dvs. hold afstand (2 meter), mød ikke op, hvis du er syg, host/nys i ærmet og max. 10 personer må forsamles.Som tidligere skrevet er maj måned betalingsfri i USRs elevskole. Dette fastholder vi stadig, da der trods alt har været nogle uger, hvor vi ikke har kunnet gennemføre undervisningen.


Som I måske har hørt, så forventes Equitour afholdt i september måned. Evt. lukkedage i den forbindelse vil ikke blive kompenseret yderligere.


Vi glæder os til at se jer alle sammen igen.


De bedste hilsner
Bestyrelsen i Uggerhalne Sportsrideklub


Telefonnumre på underviserene ved afbud:

  • Mandagshold: Kristina (Tulle) tlf. 40451017
  • Onsdagshold: Vibeke 42651432 og/eller Maja tlf. 28250851
  • Torsdagshold: Frederikke tlf. 41261393

Vi siger en stor tak til vores sponsorer

Uggerhalne Sportsrideklub, Grindstedvej 54, Uggerhalne, 9310 Vodskov

Copyright @ 2016