Ordensregler

Ordensregler/leveregler for Uggerhalne Sportsrideklub og Helgstrand Academy


Værdier


USR en klub under Dansk Rideforbund. USR er underlagt Folkeoplysningsloven. Rideklubbens formål er at fremme ridesporten.


I USR er der plads til alle. Både bredden og eliten, og både børn, unge og ældre. USR vægter dyrevelfærd, engagement, kammeratskab og hjælpsomhed højt. Vi tager hensyn til hinanden, den erfarne hjælper den mindre erfarne, den store hjælper den lille. Omgangstonen er positiv, anerkendende og venlig.


Generelt


Alle, der rider på centeret, skal være medlem af Uggerhalne Sportsrideklub og betale kontingent.


Alle rider med godkendt ridehjelm. Alle under 18 år bærer sikkerhedsvest under springning. Der henvises i øvrigt til Dansk Rideforbunds sikkerhedsregler.


Alle der har heste opstaldet på centeret, betaler staldleje til Helgstrand, hvori er inkluderet facilitetskort.


Udefrakommende ekvipager, der modtager undervisning i USR, betaler facilitetskort (p.t. 50kr/gang), disse ekvipager kan hvis de modtager ugentlig undervisning, benytte faciliteterne udenfor undervisningen, hvis der tilkøbes facilitetskort (p.t. 1000kr/måned for senior, 600kr/måned for junior), i disse tilfælde er de 50 kr. der ellers betales ved undervisning inkluderet.


Underviser i USR er enten berider ansat ved Helgstrand (primært eneundervisning) eller underviser udpeget af USR's bestyrelsen (primært holdundervisning).


Det er underviserens pligt ved undervisningslektionen, at sikre at der afregnes for undervisningen til klubben, og for udefrakommende ekvipager desuden facilitetskort.


Ved holdundervisning opkræver klubben forud månedligt for undervisning, og for udefrakommende ekvipager desuden for facilitetskort.


Ridecenteret kan benyttes hverdage fra kl. 7.00 - 21.00, lørdag og søndag  fra kl 7.00 - 19.00.
Tirsdage med springundervisning er lukketid for stald og opsadling kl. 22.00


Ved arrangementer skal fortæring, der nydes på centeret, købes af klubben.


Klager over medlemmer, udlejer eller daglig leder fremsendes til bestyrelsen.


Medlemmer skal udvise ro og orden, når de færdes på centerets område. Medlemmer er forpligtigede til at efterleve de anvisninger, som daglig leder og bestyrelsen giver.


Heste er opstaldet for egen regning og risiko. Bestyrelsen kan ikke gøres ansvarlig for skader og lignende, som måtte opstå i forbindelse med ophold på centeret.

 

I stalden


Kun heste der er opstaldet hos Helgstrand har adgang til stalden.


Hovene skal altid renses når hesten forlader boksen.


Staldgangen fejes efter brug.


Udstyr kan ikke opbevares på staldgangen.


Der må kun hænge ét dækken på boksen.


Vinduet på boksfronten må ikke være åbent


Lyset skal være slukket i stalden efter kl. 21.00 på hverdage og kl. 19.00 i weekenden.

 

Hesten


Alle heste som er opstaldet på centeret skal være udelukket fra konsum, samt følge gældende regler for influenzavaccination. Desuden skal alle heste vaccineres for Herpes 3 gange årligt. Vaccinationerne varetages af Højgård Hesteklinik Aalborg (i april, august og december), med mindre andet er aftalt med den staldansvarlige eller Højgård.


Ved hestens ankomst til centeret skal hestepasset afleveres til den staldansvarlige, som opbevarer passet i et aflåst skab med kode.

 

Fodring


Der tilbydes fodring med Krafft Original Grov, lucerne, olie samt wraphø. Hvis man ønsker at fodre med eget foder, skal der laves portionsposer til hvert måltid, som hænges op på boksen, så gulvet foran boksen altid er ryddet.


Kraftfoderet tildeles 4 gange dagligt (kl. 7.00, 11.00, 16.00 og 20.00) og fodringen varetages af personalet fra Helgstrand Dressage.


Egne fodersække/tilskud skal opbevares i aflukkede beholdere i laden, med navn på.


Heste opstaldet på halm fodres med hø 2 gange dagligt (kl. 7.00 og 15.00).


Heste opstaldet på træpiller fodres 2 - 3 gange dagligt med hø (kl. 7.00, 15.00 og evt. kl. 20.00 efter behov)

 

I opsadlingen


Pladsen skal rengøres umiddelbart efter brug.


Udstyr kan ikke opbevares i opsadlingen. Udstyr opbevares i sadelrummet i aflåste skabe.


Lyset skal være slukket efter kl. 22.00 på hverdage og kl. 19.00 i weekenden.

 

I ridehallen


Hal 1: Benyttes fortrinsvis af Helgstrand Academy ca. til kl. 16.00, derudover er der holdridning og egenridning for ponyekvipager (elevheste).


Hal 2: Benyttes fortrinsvis af Helgstrand Academy ca. til kl. 16.00, derudover er der eneundervisning og egenridning for hesteekvipager.


Undervisningslektioner skal respekteres. Der er ophængt en plan for anvendelse ved indgang til ridehallerne. Ved holdundervisning afgør underviser, hvis man ønsker plads i hallen, om dette er muligt.


Longering er kun tilladt i rotunden, i hal 2 eller på udendørsbanen ved siden af møddingspladsen. Der må ikke longeres samtidig med undervisning.


Tag hensyn til ekvipager i hallen når du trækker ind. Sid op og af hesten, hvor du generer mindst.


Skridt aldrig på hovslaget, hvis der er andre der rider her i hurtigere gangart.


Når to ryttere rider mod hinanden, rider man venstre side mod venstre side. Rider man på venstre volte bliver man på hovslaget ved møde med anden ekvipage, medens  ekvipage der rider på højre volte rider indenfor.


Opstaldere på Helgstrand Academy har tilladelse til at arrangere springning om søndagen fra 8 til 13. Springning er kun for ryttere, der deltager i USR's organiserede springundervisning.
Der skal altid være en ansvarlig springrytter tilstede, dvs. en springrytter på distriktsplan, en berider eller beriderelev, eller en fra bestyrelsen, der vil tage ansvaret for den opstillede bane.
Der skal ryddes fuldstændigt op før den ansvarlige forlader stedet. Springmaterialet tilhører USR og skal behandles med respekt. Ved beskadigelse af bomme eller lign. skal der gives besked til bestyrelsen.


Ingen løse heste i ridehallen.


Klatter og andet affald fjernes umiddelbart efter benyttelse af hallen.


Hovene renses når ekvipagen forlader hallen.


Når hallerne, og ridecenteret i øvrigt, er optaget til klubbens eller Helgstrands arrangementer vil dette af bestyrelsen eller daglig leder være angivet ved opslag i rimelig tid, dette skal respekteres af øvrige medlemmer.


Vedligeholdelse af hallerne skal respekteres af ekvipager.


Underviser er bestemmende for adfærden i undervisnings lektionerne, under ansvar overfor klubbens regler, hestevelfærd og rideetik i øvrigt.


Lyset skal være slukket efter kl. 22.00, weekend kl. 19.00.

 

Udendørs

Det er ikke tilladt at ride/ trække heste igennem stald 1 og 2, hestene skal trækkes udenom, dvs ud ved stald 3 og mod udendørsbanerne langs stald 2.


Ingen ridning eller ophold på græsarealerne udenfor foldene.


Ingen longering på de udendørs baner uden aftale med daglig leder.


Umiddelbar opsamling af klatter og andet affald efter benyttelse.


De anviste dressur baner benyttes, flere baner er lukket for daglig brug.


Springbanen efterlades opryddet (ingen bomme på jorden, eller væltede spring) og selvfølgelig rengjort.

Det er ikke tilladt at medbringe hø på foldene.
Vogn med spring anbringes altid i garagen efter brug.


Ridning i trafik og natur


For ridning i naturen, se Naturstyrelsens vejledning

For ridning i trafikken, se DRFs retningslinjer 

 

 

Uggerhalne Sportsrideklub, August 2019
Opdateret senest marts 2021

 

Bestyrelsen: Lise Knudsen, 21246489

Daglig leder/berider: Maria Anita Andersen