Sikkerhed

Sikkerhedsregler og Beredskabsplan

 

Sikkerhedsregler for Uggerhalne Sportsrideklub


Generelt krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal overholdes ved ophold på klubbens faciliteter/tilhørssted:

 

 • Brug godkendt ridehjelm under ridning.
 • Brug sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj.
 • Alle ryttere under 18 år skal benytte godkendt sikkerhedsvest under al springtræning på klubbens faciliteter. Voksne medlemmer anbefales brug af sikkerhedsvest. 
 • Fastgør aldrig dig selv til hesten
 • Træk altid hesten med trækketov eller trense
 • Løb og råb ikke ved omgang med hesten
 • Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet
 • Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion
 • Ingen anvender sporer uhæmmet


I stalden:

 

 • Tag en voksen med når du skal hente hesten fra løsdriften
 • Elevheste skal benytte USR’s strigleplads, mellem hal 1 og 2.
 • Når hestene trækkes fra stald 3 til striglepladsen skal det altid foregå via stald 2 og ikke gennem Helgstrands opsadlingsområde.
 • Stalden og striglepladsen er for ryttere og hjælpere.
 • For at opholde sig alene i stalden skal medlemmet have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil og være over 12 år.
 • Børn og unge under 15 år skal bære sikkerheds godkendt ridehjelm ved al omgang med heste, uanset om det er på stald, fold mv. Undtaget er dog hjælpene på mandags/onsdags holdene. 
 • Der må ikke gives godbidder til hestene i stalden, da dette kan give uro og farlige situationer
 • Heste må ikke være løse på staldgangen
 • Efterlad kun kortvarigt hesten alene på striglepladsen, og bed andre holde øje med den.
 • Efterlad ikke strigler osv på staldgangen
 • Sandaler og andet åbent fodtøj må ikke benyttes i stalden eller i opsadlingen.
 • Ingen løse hunde i stalden, da det kan være medvirkende til at starte en ulykke

 

På fold:

 • Heste der trækkes på fold skal som minimum føres i grime og træktov
 • Trækker flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes fri, når alle er klar
 • For at lukke eller hente heste på folden skal rytteren have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende dertil

 

Ridehus, udendørsbaner & skoven:

 • Skridt indenfor hovslaget ved fri ridning. Passage venstre mod venstre. Frit valg af volte.
 • For at deltage i ”fri ridning” uden undervisning skal rytteren have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil
 • I ridehallen (på banen) må der ikke være tilskuere og/eller andre personer end ryttere og undervisere samt evt. trækkere.
 • Færdselsloven overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter, HUSK lys efter mørkets frembrud, og planlæg så der medbringes lygter, hvis man kommer sent hjem - Følg forbundets anbefalinger omkring ridning i trafikken.
 • Ridning alene i skoven er kun tilladt for seniorer over 18 år, alle under 18 år skal have følge af en voksen hestekyndig person. For halvparterne gælder andre regler, se halvpartsreglerne.

 

Vi henviser desuden til Dansk Rideforbunds sikkerhedsregler


Bestyrelsen, marts 2022

 

Ansvar

Al færden i stalden og på klubbens område, med eller uden hest, finder sted på eget ansvar. Se endvidere klubbens ordensregler og vedtægter.
Beredskabsplan for alvorlige ulykker

 

Tilskadekomst eller sygdom med behov for akut hjælp:

 

Stands ulykken!

 

Giv livreddende førstehjælp

 

Tilkald hjælp: RING ALARM 1-1-2

 

Oplys: Dit navn og telefonnummer

Adresse: Grindstedvej 54

Hvad er sket, hvor.

Mødested for hjælpen

 

Bliv hos den tilskadekomne til hjælpen er kommet.

 

Marker eller afspær ulykkesstedet så andre ikke kommer til skade.

 

Kontakt en af nedenstående og informer om ulykken:

 

Lise Knudsen: 21246489

Maria Anita Andersen: 26710435

Andreas Helgstrand: 40100000

Thomas Sigtenbjerggård : 21291382


Førstehjælpskasser

 

Førstehjælpskasse til mennesker findes i rytterstuen.
Førstehjælpskasse til heste findes i elevhestenes sadelrum.

 

Brand- og evakueringsinstruks

 

VARSLING

Personen, der opdager brand, varsler straks alle personer i nærheden ved at råbe ”Det brænder!”

 

ALARMERING

Ved brand skal der ringes til alarmcentralen på 1-1-2 for at få hjælp. 

Oplys følgende:

Hvor det brænder

Hvad der brænder

Om der er tilskadekomne mennesker

 

EVAKUERING

Ved brandvarsling skal alle straks forlade bygninger

Kontroller at alle er kommet ud.

Hjælp tilskadekomne og yd førstehjælp.

 

SLUKNING

Begynd slukning af branden med bygningens brandslukningsmateriel.

Er dette ikke muligt lukkes døre og vinduer til det brændende område, men lås ikke døre.

 

MODTAGELSE

Én person modtager redningsberedskabet, anviser brandstedets beliggenhed og orienterer om eventuelt savnede personer eller tilskadekomne

 

 

Eftersyn af elevhestenes udstyr

 

Elevhestenes udstyr efterses ugentligt i overensstemmelse med nedenstående skema.

 

> Eftersyn af udstyr