Sikkerhed

Sikkerhedsregler

   

Sikkerhedsregler for Uggerhalne Sportsrideklub


Brug godkendt ridehjelm under ridning.


Brug sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj.


Alle ryttere under 18 år skal benytte godkendt sikkerhedsvest under al springtræning på klubbens faciliteter. Voksne medlemmer anbefales brug af sikkerhedsvest. 


Fastgør aldrig dig selv til hesten


Træk altid hesten med trækketov eller trense


Løb og råb ikke ved omgang med hesten


Efterlad ikke hesten alene på striglepladsen


Efterlad ikke strigler osv på staldgangen


Tag en voksen med når du skal hente hesten fra løsdriften


Stalden og striglepladsen er for ryttere og hjælpere.


Elevheste skal benytte USR’s strigleplads, mellem hal 1 og 2.

 

Når hestene trækkes fra stald 3 til striglepladsen skal det altid foregå via stald 2 og ikke gennem  det private opsadlingsområde.


Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet


Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion


Ingen anvender sporer uhæmmet


For at opholde sig alene i stalden skal medlemmet have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil og være over 12 år.


Der må ikke gives godbidder til hestene i stalden, da dette kan give uro og farlige situationer


Heste må ikke være løse på staldgangen


Sandaler og andet åbent fodtøj må ikke benyttes i stalden


Ingen løse hunde i stalden, da det kan være medvirkende til at starte en ulykke


Skridt på hovslaget ved fri ridning. Passage venstre mod venstre. Frit valg af volte.


For at deltage i ”fri ridning” uden undervisning skal rytteren have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil


I ridehallen (på banen) må der ikke være tilskuere og/eller andre personer end ryttere og undervisere samt evt. trækkere.


Færdselsloven overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter - Følg forbundets anbefalinger omkring ridning i trafikken.


Heste der føres på fold skal som minimum føres i grime og træktov


Fører flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes fri, når alle er klar


For at lukke eller hente heste på folden skal rytteren have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende dertil


Vi henviser desuden til Dansk Rideforbunds sikkerhedsregler


Bestyrelsen, august 2019


Ansvar


Al færden i stalden og på klubbens område, med eller uden hest, finder sted på eget ansvar. Se endvidere klubbens ordensregler og vedtægter.Beredskabsplan for alvorlige ulykkerTilskadekomst eller sygdom med behov for akut hjælp!


Stands ulykken


Giv livreddende førstehjælp


Tilkald hjælp: RING ALARM 1-1-2


Oplys: Dit navn og telefonnummer

Adresse: Grindstedvej 54

Hvad er sket, hvor.

Mødested for hjælpen


Bliv hos den tilskadekomne til hjælpen er kommet.


Marker eller afspær ulykkesstedet så andre ikke kommer til skade.


Kontakt en af nedenstående og informer om ulykken:


Lise Knudsen: 21246489

Andreas Helgstrand: 40100000

Marianne Helgstrand: 21416106

Thomas Sigtenbjerggård : 21291382Førstehjælpskasser


Førstehjælpskasse til mennesker findes i rytterstuen.
Førstehjælpskasse til heste findes i elevhestenes sadelrum.Brand- og evakueringsinstruks


VARSLING

Personen, der opdager brand, varsler straks alle personer i nærheden ved at råbe ”Det brænder!”

 

ALARMERING

Ved brand skal der ringes til alarmcentralen på 1-1-2 for at få hjælp. 

Oplys følgende:

  • Hvor det brænder
  • Hvad der brænder
  • Om der er tilskadekomne mennesker

 

EVAKUERING

  • Ved brandvarsling skal alle straks forlade bygninger
  • Kontroller at alle er kommet ud.
  • Hjælp tilskadekomne og yd førstehjælp.

 

 SLUKNING

  • Begynd slukning af branden med bygningens brandslukningsmateriel.
  • Er dette ikke muligt lukkes døre og vinduer til det brændende område, men lås ikke døre.

 

MODTAGELSE

Én person modtager redningsberedskabet, anviser brandstedets beliggenhed og orienterer om eventuelt savnede personer eller tilskadekomneEftersyn af elevhestenes udstyr


Elevhestenes udstyr efterses ugentligt i overensstemmelse med nedenstående skema.


> Eftersyn af udstyr