Ordens- & leveregler

Gælder for Uggerhalne Sportsrideklub og Helgstrand Academy

Ordens- & leveregler for Uggerhalne Sportsrideklub & Helgstrand Academy
Alle der færdes på områdes skal følge disse regler

Værdier

Uggerhalne Sportsrideklub (USR) en klub under Dansk Rideforbund. Uggerhalne Sportsrideklub er underlagt Folkeoplysningsloven. Rideklubbens formål er at fremme ridesporten.

Hos Uggerhalne Sportsrideklub er der plads til alle. Både bredden og eliten, og både børn, unge og ældre. Uggerhalne Sportsrideklub vægter dyrevelfærd, engagement, kammeratskab og hjælpsomhed højt. Vi tager hensyn til hinanden, den erfarne hjælper den mindre erfarne, den store hjælper den lille. Omgangstonen er positiv, anerkendende og venlig.

 
Generelt

Alle rider med godkendt ridehjelm. Ved longering skal man også have ridehjelm på.

Alle under 18 år bærer sikkerhedsvest under springning. Der henvises i øvrigt til både klubbens samt Dansk Rideforbunds sikkerhedsregler.
Alle, der rider på Helgstrand Academy (HA), skal være medlem af Uggerhalne Sportsrideklub og betale kontingent.
Alle der har heste opstaldet på Helgstrand Academy, betaler staldleje til Helgstrand, hvori der er inkluderet facilitetskort.
Udefrakommende ekvipager, der modtager undervisning hos Uggerhalne Sportsrideklub, betaler facilitetskort (pt. 50 kr./gang).
Det er underviserens pligt ved undervisningslektionen, at sikre, at der afregnes for undervisningen til klubben, og for udefrakommende ekvipager desuden facilitetskort.

Ved holdundervisning opkræver klubben forud månedligt for undervisning, og for udefrakommende ekvipager desuden for facilitetskort.
Underviserne i Uggerhalne Sportsrideklub er enten berider ansat ved Helgstrand (primært eneundervisning) eller udpeget af Uggerhalne Sportsrideklubs bestyrelse (primært holdundervisning).
Helgstrand Academy kan benyttes hverdage fra kl. 07.00 - 22.00, lørdag og søndag  fra kl. 07.00 - 20.00.
I skoleferierne må ridehallerne først benyttes efter kl. 12.00, da Helgstrand Academy skal have mulighed for at bruge hallerne til hverdagens arbejde inden parts/privatrytterne rider.
Se desuden særlige regler for brug af ridehallerne.Ved arrangementer skal fortæring, der nydes i rytterstuen på Helgstrand Academy, købes af klubben.

Medlemmer skal udvise ro og orden, når de færdes på Helgstrand Academys område. Medlemmer er forpligtigede til at efterleve de anvisninger, som daglig leder og bestyrelsen giver.

Heste er opstaldet for egen regning og risiko. Bestyrelsen kan ikke gøres ansvarlig for skader og lignende, som måtte opstå i forbindelse med ophold på Helgstrand Academy.

Klager over medlemmer, udlejer eller daglig leder fremsendes til bestyrelsen.
 


I stalden

Kun heste der er opstaldet hos Helgstrand har adgang til stalden.
Hovene skal altid renses når hesten forlader boksen.
Staldgangen fejes efter brug.
Udstyr må ikke opbevares på staldgangen.
Der må kun hænge ét dækken på boksen.
Vinduet på boksfronten må ikke være åbent.
Lyset skal være slukket i stalden efter kl. 22.00 på hverdage og kl. 20.00 i weekenden.
 

Hestene

Alle heste som er opstaldet på Helgstrand Academy, skal være udelukket fra konsum, samt følge gældende regler for influenzavaccination. Desuden skal alle heste vaccineres for heste herpes (EHV) 2 gange årligt. Vaccinationerne for EHV varetages af Helgstrand Academy, dog står USR for vaccination af elevhestene.
Ved hestens ankomst til Helgstrand Academy skal hestepasset afleveres til den staldansvarlige, som opbevarer passet i et aflåst skab med kode. USR opbevarer selv pas for elevheste.
Hver gang en hest fjernes fra opstaldningen skal det opføres i bogen med CHR registrering.
 
Fodring

Der tilbydes fodring med PAVO foder samt wraphø.
Hvis man ønsker at fodre med eget foder, skal der laves portionsposer til hvert måltid, som hænges op på boksen, så gulvet foran boksen altid er ryddet.
Kraftfoderet tildeles 4 gange dagligt (kl. 07.00, 11.00, 16.00 og 20.00) og fodringen varetages af personalet fra Helgstrand Academy.
USR’s Elevheste er undtaget fra denne ordning.

Egne fodersække/tilskud skal opbevares i aflukkede beholdere i laden, med navn på.
Hestene fodres med hø 2 gange dagligt (kl. 07.00 og 15.00).

 I opsadlingen

Pladsen skal rengøres umiddelbart efter brug.
Udstyr må ikke opbevares i opsadlingen, heller ikke under ridning.
Udstyr opbevares i sadelrummet i aflåste skabe.
Lyset skal være slukket efter kl. 22.00 på hverdage og kl. 20.00 i weekenden.
 

I ridehallen

Hal 1: Benyttes i hverdage af Helgstrand Academy ca. til kl. 16.00, derefter er der holdridning og egenridning for ponyekvipager og elevheste. Se særskilt plan for holdridning.
Hal 2: Benyttes i hverdage af Helgstrand Academy ca. til kl. 16.00.
Mellem kl. 16 og 19 må opstaldere ride i hallen, og mellem kl. 19 og 22.00 er der åbent for eneundervisning og egenridning for alle hesteekvipager med facilitetsadgang.
Lyset skal være slukket efter kl. 22.00, weekend kl. 20.00.

I skoleferierne må ridehallerne først benyttes efter kl. 12.00, da Helgstrand Academy skal have mulighed for at bruge hallerne til hverdagens arbejde inden parts-/privatrytterne rider.
Undervisningslektioner skal respekteres. Der er ophængt en plan for anvendelse ved indgang til ridehallerne. Ved holdundervisning afgør underviser, hvis man ønsker plads i hallen, om dette er muligt.

Longering:
På hverdage: longering er ikke tilladt i hallerne, mens der er undervisning, medmindre underviser giver lov.

Weekend: den som ønsker at longere, skal spørge om lov hos de ryttere, som rider i hallen.

Tag hensyn til ekvipager i hallen når du trækker ind. Sid op og af hesten, hvor du generer mindst.
Skridt aldrig på hovslaget, hvis der er andre der rider her i hurtigere gangart.


Når to ryttere rider mod hinanden, rider man venstre side mod venstre side. Rider man på venstre volte bliver man på hovslaget ved møde med anden ekvipage, mens ekvipagen der rider på højre volte, rider indenfor.

Opstaldere på Helgstrand Academy har tilladelse til at arrangere springning om søndagen fra kl. 08.00 til 13.00. Springning er kun for ryttere, der deltager i Uggerhalne Sportsrideklubs organiserede springundervisning.
Der skal altid være en ansvarlig springrytter til stede, dvs. en springrytter på distriktsplan, en berider eller beriderelev, eller en fra bestyrelsen, der vil tage ansvaret for den opstillede bane.
Der skal ryddes fuldstændigt op, før den ansvarlige forlader stedet. Springmaterialet tilhører Uggerhalne Sportsrideklub og skal behandles med respekt. Ved beskadigelse af bomme eller lign. skal der gives besked til bestyrelsen.

Ingen løse heste i ridehallen.
Klatter og andet affald fjernes umiddelbart efter benyttelse af hallen.
Hovene renses når ekvipagen forlader hallen.

Når hallerne, og ridecenteret i øvrigt, er optaget til klubbens eller Helgstrands arrangementer vil dette af bestyrelsen eller daglig leder være angivet ved opslag i rimelig tid, dette skal respekteres af øvrige medlemmer.
Vedligeholdelse af hallerne skal respekteres af ekvipagerne.
Underviser er bestemmende for adfærden i undervisningslektionerne, under ansvar overfor klubbens regler, hestevelfærd og rideetik i øvrigt.


Udendørs


Det er ikke tilladt at ride/ trække elevheste igennem stald 1 og 2, hestene skal trækkes udenom, dvs. ud ved ponystalden og mod udendørsbanerne langs stald 2.

Ingen ridning eller ophold på græsarealerne udenfor foldene.
De anviste dressurbaner benyttes, bemærk at flere baner er lukket for daglig brug.
Umiddelbar opsamling af klatter og andet affald efter benyttelse.

Springbanen efterlades opryddet (ingen bomme på jorden, eller væltede spring) og selvfølgelig rengjort.

Opstaldere på Helgstrand Academy har tilladelse til at arrangere springning udendørs. Springning er kun for ryttere, der deltager i Uggerhalne Sportsrideklubs organiserede springundervisning.

Der skal altid være en ansvarlig springrytter til stede, dvs. en springrytter på distriktsplan, en berider eller beriderelev, eller en fra bestyrelsen, der vil tage ansvaret for den opstillede bane.

Der skal ryddes fuldstændigt op før den ansvarlige forlader stedet.
Springmaterialet tilhører Uggerhalne Sportsrideklub og skal behandles med respekt. Ved beskadigelse af bomme eller lign. skal der gives besked til bestyrelsen. Vogn med spring anbringes altid i garagen efter brug.

Al kørsel og parkering på Helgstrand Academy sker på eget ansvar og skal ske hensynsfuldt og med respektfuld afstand til dyr og mennesker.

Ridning i trafik og natur

For ridning i naturen, se Naturstyrelsens vejledning
For ridning i trafikken, se DRF’s retningslinjer 

Læs også vores regler vedr. SoMe


Uggerhalne Sportsrideklub, maj 2024
Bestyrelsen: Lise Knudsen, 21246489
Daglig leder/berider: Ole Hummelshøj: 22856000