Sikkerhedsregler og beredskabsplan

Gælder for Uggerhalne Sportsrideklub og Helgstrand Academy

Sikkerhedsregler og beredskabsplan for Uggerhalne Sportsrideklub

Regler der skal forebygge sikkerhed og guide til hvordan der handles, hvis noget går galt

Generelt krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal overholdes ved ophold på klubbens faciliteter/tilhørssted


I stalden

På folden

 

Ridehus, udendørsbaner & skoven

Vi henviser desuden til Dansk Rideforbunds sikkerhedsregler

Ansvar

Al færden i stalden og på klubbens område, med eller uden hest, finder sted på eget ansvar.
Dette gælder også forhold omkring parkering af biler og trailere. Parker kun på anviste pladser og hold god afstand til heste og ridning.
Se endvidere klubbens 
ordensregler og vedtægter

 

Bestyrelsen, september 2023

 

 

 

Beredskabsplan for alvorlige ulykker

Tilskadekomst eller sygdom med behov for akut hjælp:

  1. Stands ulykken!
  2. Giv livreddende førstehjælp
  3. Tilkald hjælp: RING ALARM 1-1-2

OPLYS:

Bliv hos den tilskadekomne til hjælpen er kommet

Marker eller afspær ulykkesstedet så andre ikke kommer til skade

Kontakt en af nedenstående og informer om ulykken:

Lise Knudsen: 21246489

Ole Hummelshøj: 22856000Førstehjælpskasser

Førstehjælpskasse til mennesker findes i rytterstuen
Førstehjælpskasse til heste findes i elevhestenes sadelrum

Hjertestarter /AED findes i entréen ved toiletterne.

 

Brand- og evakueringsinstruks

VARSLING

Personen, der opdager brand, varsler straks alle personer i nærheden ved at råbe ”Det brænder!”


ALARMERING

Ved brand skal der ringes til alarmcentralen på 1-1-2 for at få hjælp

Oplys følgende:

Hvor det brænder

Hvad der brænder

Om der er tilskadekomne mennesker

 

EVAKUERING

Ved brandvarsling skal alle straks forlade bygninger

Kontroller at alle er kommet ud

Hjælp tilskadekomne og yd førstehjælp

 

SLUKNING

Begynd slukning af branden med bygningens brandslukningsmateriel

Er dette ikke muligt lukkes døre og vinduer til det brændende område, men lås ikke døre

 

MODTAGELSE

Én person modtager redningsberedskabet, anviser brandstedets beliggenhed og orienterer om eventuelt savnede personer eller tilskadekomne