Sikkerhedsregler og beredskabsplan

Gælder for Uggerhalne Sportsrideklub og Helgstrand Academy

Sikkerhedsregler og beredskabsplan for Uggerhalne Sportsrideklub

Regler der sikre alles sikkerhed og guide til hvordan der handles, hvis noget går galt

 

Generelt krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal overholdes ved ophold på klubbens faciliteter/tilhørssted


I stalden

 

På folden

 

Ridehus, udendørsbaner & skoven

Vi henviser desuden til Dansk Rideforbunds sikkerhedsregler

 

Ansvar

Al færden i stalden og på klubbens område, med eller uden hest, finder sted på eget ansvar. Se endvidere klubbens ordensregler og vedtægter

 

Bestyrelsen, marts 2022

 

Beredskabsplan for alvorlige ulykker

Tilskadekomst eller sygdom med behov for akut hjælp:

  1. Stands ulykken!
  2. Giv livreddende førstehjælp
  3. Tilkald hjælp: RING ALARM 1-1-2

Oplys: Dit navn og telefonnummer

Adresse: Grindstedvej 54

Hvad er sket, hvor.

Mødested for hjælpen

Bliv hos den tilskadekomne til hjælpen er kommet

Marker eller afspær ulykkesstedet så andre ikke kommer til skade

Kontakt en af nedenstående og informer om ulykken:

 

Lise Knudsen: 21246489

Ole Hummelshøj: 22856000

Andreas Helgstrand: 40100000

Thomas Sigtenbjerggård: 21291382


Førstehjælpskasser

Førstehjælpskasse til mennesker findes i rytterstuen
Førstehjælpskasse til heste findes i elevhestenes sadelrum

 

Brand- og evakueringsinstruks

VARSLING

Personen, der opdager brand, varsler straks alle personer i nærheden ved at råbe ”Det brænder!”

 

ALARMERING

Ved brand skal der ringes til alarmcentralen på 1-1-2 for at få hjælp

Oplys følgende:

Hvor det brænder

Hvad der brænder

Om der er tilskadekomne mennesker

 

EVAKUERING

Ved brandvarsling skal alle straks forlade bygninger

Kontroller at alle er kommet ud

Hjælp tilskadekomne og yd førstehjælp

 

SLUKNING

Begynd slukning af branden med bygningens brandslukningsmateriel

Er dette ikke muligt lukkes døre og vinduer til det brændende område, men lås ikke døre

 

MODTAGELSE

Én person modtager redningsberedskabet, anviser brandstedets beliggenhed og orienterer om eventuelt savnede personer eller tilskadekomne