Vigtig orientering om deling af videoer på sociale medier

Som orienteret på årets generalforsamling, har bestyrelsen besluttet at indføre nye regler om videooptagelse på USR’s område samt deling af videoer på sociale medier.

Vi beder alle medlemmer om at læse dette grundigt, og er du forælder til et barn, som er elev hos os, håber vi, du vil hjælpe dit barn med at forstå og opfylde de nye regler.

Først og fremmest vil vi gerne slå fast: Det er stadig tilladt at optage videoer på USR’s område og dele dem – såfremt disse nye regler overholdes.

Hvorfor nye regler om videooptagelser?

I en tid, hvor mange foreninger strammer op omkring optagelser af billeder og videoer fra hverdagen i foreningslivet, særligt med det formål at forebygge digital mobning, har USR besluttet at indføre nye retningslinjer på dette område.

Det sker bl.a. for at beskytte de enkelte medlemmer, herunder elever/børn, undervisere og andre frivillige.

Mange idrætsklubber og foreninger vælger helt at forbyde optagelse og deling af videoer på og fra klubbernes områder. I USR har vi valgt en tilgang, hvor det stadig er tilladt at dele videoer af sig selv og sin hest, såfremt videoerne er godkendt af vores nye videopanel.
Optages der kun video til eget brug, dvs. som IKKE deles på sociale medier, skal de naturligvis ikke forbi panelet.

Vi ønsker grundlæggende ikke at begrænse vores medlemmers muligheder for at optage og dele videoer af de mange skønne oplevelser, de har sammen med hestene – men det er vigtigt at have for øje, at man ikke skal dele videoer, der viser noget, der kan være krænkende eller nedsættende for den enkelte person.

Det kan være svært for børn eller ikke heste-kyndige at vurdere, hvordan deres videoklip vil blive opfattet af et bredere publikum, hvis de offentliggøres.
I denne tid er der særligt stor fokus på hestevelfærd, og et øjebliksbillede kan hurtigt blive misforstået og være genstand for negative og nedgørende kommentarer. Det kan være enormt sårende for såvel børn som voksne ryttere.

Derfor har vi i USR nedsat et videopanel bestående af repræsentanter for bestyrelsen samt hestekyndige forældre og medlemmer, som får til opgave at godkende de videoer, I ønsker at dele offentligt (herunder også fx på private profiler på de sociale medier).
Dette tiltag er også i tråd med Dansk Rideforbuds Antimobningspolitik, som du kan læse her: https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-filer/DRF/DRF%20anti-mobningspolitik.pdf

 

Hvordan fungerer de nye regler?

Som beskrevet på generalforsamlingen omfatter de nye regler disse punkter:

Man må fortsat optage video i USR, men skal følge nedenstående regler.

  1. Videoer ved undervisning må kun optages iflg. aftale med underviseren – spørg hver gang.

Vi er en rideskole, hvor alle uanset erfaring og færdigheder, i trygge rammer og fuldt støttet af vores kompetente undervisere, skal have lov at komme og LÆRE, for det er jo det, der er vores fornemste opgave. Det er derfor underviseren, som til enhver tid kan afgøre, om det er OK at optage video i den enkelte undervisningstime.
 

  1. Videoer må kun vise eget barn/rytter. Undgå at optage andre på videoen.

I tråd med de generelle regler for persondata i forbindelse med billed- og videooptagelse er det som udgangspunkt ikke tilladt at optage billeder/video, som viser personer, der ikke har givet samtykke til optagelserne. Derudover kan det være enormt ubehageligt for en rytter at blive optaget på video, uden at vedkommende har kendskab til det.

Hvis du ønsker at offentliggøre videoer på de sociale medier eller i andre sammenhænge, skal du desuden gøre følgende:

  1. Alle videoer optaget på USR, som viser omgang med heste (fra jorden eller under rytter) skal igennem USR’s videopanel.
     

Sådan gør du:

  1. Send din video til some.usr54@gmail.com
  2. Meget hurtigt og i hvertfald indenfor 24 timer vil du modtage svar på, om videoen er godkendt eller afvist. Såfremt den afvises, følger naturligvis en forklaring på dette.
  3. Først når videoen er godkendt må den lægges på sociale medier.

Tænk i øvrigt altid selv over, om dele af videoen kan misforstås, virke krænkende eller nedsættende for hest eller rytter.

Vi opfordrer forældre til at hjælpe børnene med processen i både at få sendt videoen til godkendelsen og selvfølgelig også til at lære at tænke ansvarlig i forhold til deling af digitalt indhold på de sociale medier.

I tvivl eller har du spørgsmål, så kontakt panelet og bestyrelsen på samme mail some.usr54@gmail.com

Bestyrelsen
marts 2024