Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021


Indkaldelse til ordinær

GENERALFORSAMLING I UGGERHALNE SPORTSRIDEKLUB

den 25. maj 2021 kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes i rytterstuen i USR,

Grindstedvej 54, Uggerhalne, 9310 Vodskov


Pga. retningslinjer for Corona skal alle over 18 år bære mundbind
samt fremvise gyldigt Coronapas


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra udvalg:
  1. Stævneudvalg
  2. Forældreudvalg
  3. Aktivitets-/kursusudvalg
  4. Juniorudvalg
 4. Kassererens beretning
 5. Budget 2021
 6. Valg til bestyrelsen, formand Lise Knudsen er på valg.
 7. Valg til bestyrelsen, senior: Følgende er på valg: Heidi Gelardi Eriksen, Kristine Bak Larsen og Mette Sloth, heraf en plads for 1 år.
  Suppleant Kathrine Lunddal Jensen er på valg.
  Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at stille kandidater.
 8. Valg til bestyrelsen, junior: Følgende er på valg: Luna Byvald Eriksen, suppleant Sarah Mallet og Katrine Breck. Ingeborg Jensen er ikke på valg.
  Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at stille kandidater.
 9. Andre udvalg: Materialeudvalg, Sponsorudvalg
 10. Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest 15. december 2020 ifølge vedtægterne.
  Der er ingen indkomne forslag.
 11. Valg af revisorer: Betina C.M. Nielsen og Tommy Breck er på valg.
 12. Eventuelt


Alle er velkommen til at deltage i generalforsamlingen, specielt vil vi opfordre forældre til juniorer til at møde op.


Stemmeret har medlemmer af USR der ikke har restancer fra 2020.


Bestyrelsen for Uggerhalne Sportsrideklub, 15. november 2020