Halv- & delpart

Halvpart og delpart


Vi gør opmærksom på, at vi ændrer på halv- og delpartskonceptet og priser pr. 1. september 2022.

Alle nuværende partshavere er underrettet. Der kommer nærmere opdatering her på siden snarest.
Bestyrelsen, april 2022.


I Uggerhalne Sportsrideklub har vi mange elevheste, der skal passes og rides i weekenderne og ferierne, derfor tilbyder vi at man kan få halv- el. delpart på dem. Vi tilbyder part i elevhestene for at give hesten den trykhed som en fast rytter/passer giver men også for at give partsrytterne mulighed for at snuse til, hvad det vil sige at have ansvaret for en hest og på den måde lære mere om heste og ridning.


At have part er en god forberedelse til engang at få sin egen hest.

 

Halvpart

Ved halvpart har du hesten til rådighed fredag, lørdag og søndag, hvoraf en af dagene fungerer som fridag eller skridte/hyggedag. Desuden har du rådighed over hesten i din undervisningstime samt ved alle skoleferier, det vil sige jul, påske, pinse osv.


I sommerferien har du hesten til rådighed i de 6 uger rideskolen holder ferie, og der er her mulighed for evt. at tage hesten med på sommerlejr og lign. Derudover er det muligt at tage hesten med til stævne i andre klubber.


For priserne se da under fanen priser. I prisen er inkluderet leje af hesten og aktivitetskort. Opstaldning, smed, dyrlæge mm. betales af Uggerhalne Sportsrideklub.

 

Delpart

Ved delpart har du hesten til rådighed enten lørdag eller søndag. Desuden har du rådighed over hesten i din undervisningstime. I alle skoleferier, det vil sige jul, påske, pinse osv. har du rådighed over hesten ca. halvdelen af dagene, såfremt det kan tilpasses med en evt. anden delpart i hesten. I sommerferien har du hesten til rådighed i ca. 3 uger. Der er mulighed for evt. at tage hesten med på sommerlejr og lign. eller stævner i andre klubber, såfremt det kan tilpasses den anden delpart.


For priserne se da under fanen priser. I prisen er inkluderet leje af hesten og aktivitetskort. Opstaldning, smed, dyrlæge mm. betales af Uggerhalne Sportsrideklub

 

Krav til rytteren

Rytteren skal være i stand til selv at ride og passe hesten, dvs. få hesten ind fra marken, strigle, sadle op og af, og forstå at tage hensyn til hesten. Vil man gerne have halvpart og derfor ønsker at lære mere om, hvordan man passer en hest, kan det anbefales at følge undervisningen i ryttermærker, når dette tilbydes i klubben.

 

Halvpartmøder

Ind imellem afholdes halvpartmøder, hvor halvpartsryttere samt evt. forældre mødes til en snak om hvordan det går, hvad der er godt og skidt osv. Derudover besvares alle spørgsmål i det daglige af den halvpartsansvarlige, som ligeledes skal kontaktes ved til- og framelding af halvparter samt ved generelle spørgsmål og opskrivning på venteliste.