Priser

Priser 


Bemærk, at månedsprisen for alle hold er steget med kr. 50,- pr. 1. august 2022, som meldt ud på Generalforsamling i februar 2022.
Halvpartspriser ændres pr. 1. september til kr. 950 og delparter til kr. 600 pr. måned. 


Medlemskontingent

Kontingent for medlemmer opkræves halvårligt og udgør for juniormedlemmer kr. 250,- pr halvår og for seniormedlemmer kr. 300,- pr. halvår. Alle kan optages som medlemmer i klubben.


Priser for halv- og delparter 01.09.22:

Halvpart 950 kr./md.
Delpart (kun nogle elevheste) 600 kr./md.


Priser for holdundervisning 01.08.22:

1 time, inkl. leje af elevhest: 410 kr./md. 

1 time, egen opstaldet hest: 350 kr./md.

1 time, egen ikke-opstaldet hest: 400 kr./md.


Børnehold 45 minutter, inkl. leje af elevhest: 350 kr./md.

Børnehold 45 minutter, egen opstaldet hest: 290 kr./md.

Børnehold 45 minutter, egen ikke-opstaldet hest: 340 kr./md.


Holdundervisning følger altid skolernes sommerferie (Aalborg Kommune).
Der ydes ikke kompensation for undervisning, som falder på Helligdage/lukkedage.
Der vil årligt være enkelte lukkedage i elevskolen i forbindelse med arrangementer afholdt af Helgstrand Event.


Praktisk vedr. betaling

Holdundervisning betales månedsvis og betales forud via Klubmodul.


Udmeldelse skal ske via dette link eller ved henvendelse til USR på kasserer.usr@gmail.com

Opsigelse skal ske senest den 15. i måneden før, man ønsker at stoppe til undervisning.