Priser

Priser


Medlemskontingent

Kontingent for medlemmer opkræves halvårligt og udgør for juniormedlemmer kr. 250,- pr halvår og for seniormedlemmer kr. 300,- pr. halvår. Alle kan optages som medlemmer i klubben.


Priser for halv- og delparter

Halvpart 650 kr./md.
Delpart (kun nogle elevheste) 400 kr./md.


Priser for holdundervisning:

1 time, inkl. leje af elevhest: 360 kr./md. 

1 time, egen opstaldet hest: 300 kr./md.

1 time, egen ikke-opstaldet hest: 350 kr./md.


Børnehold 45 minutter, inkl. leje af elevhest: 300 kr./md.

Børnehold 45 minutter, egen opstaldet hest: 240 kr./md.

Børnehold 45 minutter, egen ikke-opstaldet hest: 290 kr./md.


Praktisk vedr. betaling

Holdundervisning betales månedsvis og betales forud via Klubmodul.


Udmeldelse skal ske via henvendelse til USR på kasserer.usr@gmail.com
Man kan ikke selv melde sig ud via Klubmodul.

Opsigelse skal ske senest den 15. i måneden før, man ønsker at stoppe til undervisning.